Salarisadministratie uitbesteden

Wilt u uw salarisadministratie uitbesteden, zodat u zich volledig kunt richten op het ondernemen? In samenwerking met een gespecialiseerd salarisverwerkingsbureau verzorgt Kramer Administratie Support KAS voor bedrijven in het MKB de complete salarisadministratie:

  • Loonstroken
  • Loonmutaties
  • Loonaangiftes
  • Jaaropgaven

Wat houdt salarisadministratie in?

Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar salaris op tijd krijgt. Daarnaast spelen ook sociale wetgeving, onkostenvergoedingen, inhoudingen, premies en andere wetten en plichten een belangrijke rol bij de salarisadministratie. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in het arbeidsrecht en cao’s. Het opzetten en correct bijhouden van een goede salarisadministratie vergt tijd. Tijd die u liever besteed aan uw corebusiness. Het is een hele geruststelling als wij uw salarisadministratie overnemen en zorgen voor de correcte en vlotte afhandeling.

Uw salarisadministratie uitbesteden betekent overigens niet dat u geen controle meer heeft op de diverse processen. U kunt sturing geven wanneer u dat nodig acht of zelfs de salarisadministratie weer in eigen beheer nemen als u daar behoefte aan heeft.

Salarisadministratie uitbesteden met persoonlijke benadering

Wanneer u uw salarisadministratie aan ons uitbesteedt, vinden wij het erg belangrijk om persoonlijk contact te houden. Door te weten binnen welke branche uw bedrijf actief is, kunnen wij proactief handelen bij bijvoorbeeld wijzigingen in de cao. Ook kunt u gemakkelijk wijzigingen aan ons doorgeven. Wilt u ook uw salarisadministratie uitbesteden? Neem dan contact met ons op.