Cliënten die Kramer Administratie Support KAS inschakelen voor dienstverlening, kiezen er bewust voor om privacy gevoelige gegevens te verstrekken en te laten verwerken door mij. Hier verandert de AVG helemaal niets aan. Geheimhouding en beveiliging van de gegevens van cliënten was en blijft noodzakelijk en heeft hoge prioriteit in de bedrijfsvoering.

De fiscale bewaartermijnen worden in acht genomen, dat betekent vijf jaren voor particuliere aangifte gegevens en zeven jaren voor bedrijfsmatige administratiegegevens. De fiscale wetgeving gaat boven de AVG.

Kramer Administratie Support KAS stuurt standaard geen mailings, behoudens een incidenteel en zeer gericht collectief bericht aan een specifieke doelgroep.

De gegevens van uw bezoek aan deze website worden geanonimiseerd, zodat het ons niet bekend is, wie de website bezoekt. Reacties via deze site komen via een email binnen. Om te kunnen reageren, zijn daarvoor wel uw contactgegevens nodig.

Protokol

Natuurlijk heeft Kramer Administratie Support KAS een protocol met beschrijving hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Een exemplaar hiervan kunt u bij ons aanvragen.